Privacy Policy

Algemeen

Wanneer u op www.cisomasterclass.nl (de Website), of op aanverwante webpagina’s onder beheer van CISO Masterclass, uw gegevens achterlaat, zal CISO Masterclass de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om zakelijk met u in contact te treden. CISO Masterclass respecteert uw privacy en zorgt ervoor, in lijn met de geldende wetgeving, dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en deugdelijk worden beschermd.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor de uitvoering van met u overeengekomen opdrachten(en). In alle overige gevallen zullen wij eerst contact met u opnemen of wij uw gegevens mogen verstrekken aan derden en heeft u het recht dit te weigeren.

Doorlinken via onze website

De webpagina’s op de Website bevatten koppelingen naar andere sites die niet onder het beheer van CISO Masterclass vallen. CISO Masterclass is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van CISO Masterclass met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens die CISO Masterclass verwerkt worden uitsluitend verkregen van bezoekers en klanten, zoals door hen zelf verstrekt via de Website, de CISO Masterclass linkedIn pagina of twitter pagina.

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker de Website of als klant van CISO Masterclass heeft u het recht om u tot ons te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. Wij zullen binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft CISO Masterclass verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. CISO Masterclass kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.