CISO Masterclass

De CISO Masterclass is een com­pacte, intensieve, hands-on training van twee en een halve dag, waarin elke deelnemer zelf gaat ontdekken wat het verband is tussen de aangeboden stof en de eigen situatie en organisatie. Door te werken in een kleine groep van acht (tot maximaal tien) deelnemers en twee docenten wordt elke deelnemer zoveel mogelijk individueel begeleid om zo tot maximale effectiviteit te komen.

We hebben onze persoonlijke ervaringen, en de ervaringen van anderen, op een rij gezet en daarmee een curriculum van organisatiekunde, management­vaardigheden en persoonlijke skills samengesteld; zaken waar­van wij denken dat een CISO die zou moeten beheersen. Door onze ervaringen en kennis te delen, vaardigheden te laten oefenen, inzicht te geven in de krachten die er in organisaties spelen en heldere handvaten te bieden om hier mee om te gaan, kunnen wij het leerproces dat iedere CISO doorleeft aanmerkelijk versnellen.

De bevindingen worden vast­gelegd in een werkboek, zodat de cursisten na de CISO Masterclass naar huis gaan met hun eigen uitge­werkte aanpak, toegespitst op de eigen situatie; hun Meesterstuk. Terug op hun werk­plek kunnen de cur­sisten daarmee direct aan de slag om de informatie beveiliging in hun organisatie succesvol te verbe­teren, in goede harmonie met de business en rekening houdend met het breder belang van de organisatie.

Voor meer informatie over het programma, de prijzen, trainingsdata en de locatie kunt u een keuze maken in het menu aan de rechterkant van deze pagina. Ook kunt hier u onze folder downloaden.